Tượng gỗ nghệ thuật

Các mẫu tượng gỗ lũa, gỗ quý đẹp, thơm. Điêu khắc bởi các nghệ nhân tạo hình.

Kích thước: 123 x 50 x 65

Loại gỗ: Trinh Nam

Kích thước: 43 x 119

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 32 x 23 x 50

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 30 x 20 x 37

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 28 x 36

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 52 x 29 x 139

Loại gỗ: Mun

Kích thước: 22 x 25

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 43 x 97

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 40 x 66

Loại gỗ: Nhai Bách

Trang sau >

1/1