Tủ kiểu Ming

Có 3 từ để miêu tả tủ gỗ kiểu Minh nhà Gỗ Decor: đơn giản, cổ điển, tiện lợi. Mỗi thiết kế là một kiểu dáng khác biệt nhưng vẫn mang một điểm chung là đơn giản nhưng đẹp, hợp với mọi không gian kiến trúc nhà ở.

Kích thước: 82 x 44 x 118

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 48 x 178

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 140 x 47 x 87

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 120 x 50 x 76

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 42 x 100

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 38 x 77

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 130 x 45 x 79

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 114 x 38 x 76

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 53 x 21 x 69

Loại gỗ: Trắc

Kích thước: 140 x 45 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 72 x 40 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 106 x 41 x 83

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 70 x 39 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 140 x 70 x 48

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 86 x 38 x 130

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 102 x 38 x 50

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1