Tủ kiểu Ming

Các mẫu tủ theo phong cách đời Ming

Kích thước: 106 x 41 x 83

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 130 x 45 x 79

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 140 x 47 x 87

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 120 x 50 x 76

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1