Bàn thờ, tủ thờ, bình phong, tam sơn, đế bát hương

Bàn thờ là một phần không thể thiếu được trong mỗi ngôi nhà của gia đình Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nơi đặt bàn thờ thường là những nơi trang nghiêm và yên tĩnh. Tuy nhiên hiện nay hầu hết kiến trúc của ngôi nhà thường được thiết kế theo phong cách hiện đại. Vậy làm thế nào để sắp xếp một bàn thờ vào trong một căn nhà hiện đại cho hợp lý? Với những căn nhà có kiến trúc hiện đại như nhà lô phố, nhà chung cư hiện nay thì cách bố trí bàn thờ và các đồ thờ cũng có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với cấu trúc và diện tích của ngôi nhà nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm nơi thờ cúng.

Kích thước: 23 x 20 x 19

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 173 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 48 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 107 x 48 hoặc 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 133 x 61 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 61 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: Đường kính bát hương 18

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 48 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 210

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 153 x 67 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 148 x 67 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 175 x 61 x 109

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 88 x 48 hoặc 107 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 107 x 61 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 133 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 17 x 17 x 11

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 133 x 67 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/3