Nội thất phòng làm việc

Trong hầu hết các gia đình, phòng làm việc có thể có rất nhiều vai trò khác nhau. Đối với trẻ em, đó là nơi ngồi học làm bài tập. Đó cũng có thể là một thư viện, một nơi tiếp khách hay chỉ đơn giản là một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Nếu không gian có hạn, nơi làm việc có thể kết hợp ngay trong phòng khách hoặc một góc nhỏ trong phòng ngủ. Có rất nhiều lựa chọn, do đó xác định những gì là tốt nhất cho bạn và gia đình bạn để bài trí những sản phẩm nội thất phù hợp nhất.

Kích thước: 57 x 32 x 165

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 100 x 48 x 178

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 38 x 200

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 150 x 67 x 75

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 65 x 31 x 167

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 40 x 147

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 81 x 33 x 152

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 120 x 32 x 208

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 146 x 61 x 77

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 125 x 32 x 163

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 81 x 35 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 81 x 33 x 122

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 30 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 53 x 36 x 123

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 81 x 33 x 93

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 114 x 33 x 165

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 154 x 67 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 32 x 170

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 105 x 42 x 198

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 28 x 168

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 154 x 67 x 77

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 135 x 62 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 108 x 44 x 186

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 88 x 35 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 45 x 77

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 38 x 185

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 154 x 67 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 34 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 41 x 31 x 165

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/2