Nội thất phòng khách

Phòng khách được coi là "quốc hồn quốc túy" của ngôi nhà. Bởi đây là nơi quây quần gia đình mỗi khi trở về nhà, các thành viên cùng gắn kết, trò chuyện, bày tỏ tình yêu thương. Phòng khách cũng là nơi lý tưởng để bạn hoàn thiện nhanh nhưng các công việc nhỏ vào mỗi sáng, là nơi bạn đặt chân đầu tiên và ngồi nghỉ ngơi vào mỗi tối. Vì vậy, phòng khách là nơi mà mọi người dành sự ưu ái, chăm chút nhất.

Kích thước: 150 x 35 x 125

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 104 x 27 x 84

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 106 x 41 x 83

Loại gỗ: Gõ

Kích thước:

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 200 x 42 x 57

Loại gỗ: Gụ

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 130 x 45 x 79

Loại gỗ: Gõ

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 167 x 47 x 45

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 140 x 47 x 87

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 154 x 30 x 60

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 88 x 36 x 185

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 123 x 40 x 40

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 100 x 36 x 77

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 93 x 48 x 53

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 210 x 180

Loại gỗ: Hương

Ribbon
-10%

Kích thước: 44 x 33 x 140

Loại gỗ: Gõ

Kích thước:

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 143 x 40 x 68

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 42 x 42 x 86

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 75 x 40 x 80

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 78 x 36 x 152

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 32 x 32 x 89

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 90 x 30 x 76

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 38 x 73

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 147 x 38 x 94

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 150 x 86 x 38

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

2/4