Giá kệ sách, tủ sách

Sách là những người bạn tốt nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đọc sách và sưu tầm sách là sở thích của những người yêu thích sự tìm tòi những điều thú vị mới lạ trong cuộc sống cũng như trong công việc. Việc trưng bày sách tạo thêm nhiều cảm hứng trong việc "tiếp thu những tinh hoa của nhân loại". Mỗi người đều có những ý tưởng riêng cho giá sách của mình, Gỗ Decor sẽ cùng bạn lựa chọn những mẫu giá sách, tủ sách đầy cảm hứng sáng tạo mà chắc chắn bạn sẽ hài lòng về cả chất lượng và hình thức của mỗi chiếc kệ.

Kích thước: 57 x 32 x 165

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 100 x 48 x 178

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 38 x 200

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 65 x 31 x 167

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 40 x 147

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 81 x 33 x 152

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 120 x 32 x 208

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 125 x 32 x 163

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 81 x 35 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 81 x 33 x 122

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 30 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 53 x 36 x 123

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 81 x 33 x 93

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 114 x 33 x 165

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 32 x 170

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 105 x 42 x 198

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 28 x 168

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 108 x 44 x 186

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 88 x 35 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 38 x 185

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 34 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 41 x 31 x 165

Loại gỗ: Gụ

Ribbon
-10%

Kích thước: 120 x 35 x 130

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 72 x 40 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 32 x 170

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 32 x 129

Loại gỗ: Hương

Ribbon
-10%

Kích thước: 36 x 66 x 148

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 85 x 46 x 182

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 100 x 38 x 200

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/2