Giá kệ sách kiểu Ming

Các mẫu giá kệ sách phong cách đời Ming

Kích thước: 85 x 46 x 182

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/1