Giá kệ sách kiểu Ming

Các mẫu giá kệ sách phong cách đời Ming

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 100

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 30 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 85 x 46 x 182

Loại gỗ: Gõ

Trang sau >

1/1