Các mẫu đôn theo phong cách Ming

Các mẫu đôn theo phong cách Ming

Kích thước: 50 x 31 x 80

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 38 x 38 x 97

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1