Các mẫu đôn theo phong cách Ming

Những mẫu đôn trang trí với thiết kế đơn giản nhưng vẫn có những chi tiết đủ tinh tế, dễ dàng phù hợp với mọi không gian của gia đình.

Kích thước: 48 x 38 x 70

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 38 x 38 x 97

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 37 x 37 x 88

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 67 x 39 x 82

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 76 x 37 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 50 x 31 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 37 x 30 x 97

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 39 x 39 x 105

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 100

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 82 x 38 x 88

Loại gỗ: Hương

Kích thước:

Loại gỗ: Trắc

Kích thước: 55 x 47 x 96

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/1