Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo tường của Gỗ Decor luôn đảm bảo: 100% được làm bằng gỗ Gụ, gỗ Hương, độ bền cao, không pha tạp gỗ khác, chất lượng hoàn thiện sản phẩm cao, xử lý bề mặt gỗ nhẵn mịn cả trước - sau, trên - dưới, kết cấu làm mộng gỗ chắc chắn, treo tường sử dụng loại vít nở của Đức đảm bảo chắc chắn. Bảo hành 10 năm. Bảo trì trọn đời sản phẩm.

Kích thước: 88 x 48

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 89 x 57

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 61

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 48 hoặc 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 88 x 48 hoặc 107 x 48

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 88 x 48 hoặc 107 x 48

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 61

Loại gỗ: Hương

Kích thước:

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 4

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 48

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 48 hoặc 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1