Bàn thờ sơn mài - thếp vàng

Các mẫu bàn thờ sơn mài - thếp vàng. Thiết kế sang trọng, tinh tế. Toàn bộ sản phẩm bàn thờ sơn mài thếp vàng đều là thiết kế duy nhất có tại Gỗ Decor. Thời gian hoàn thành sản phẩm bàn thờ sơn mài thếp vàng trung bình từ 8 - 12 tháng.

Kích thước: 153 x 81 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/1