Bàn làm việc kiểu Ming

Bàn làm việc phong cách Ming

Kích thước: 160 x 67 x 77

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1