Bàn ghế Ming

Các mẫu bàn ghế mang phong cách thời Ming (Trung Hoa)

Kích thước: 60 x 46 x 50

Loại gỗ: Hương

Kích thước:

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 60 x 46 x 98 (50)

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/1