Bàn ghế ăn kiểu Ming

Bàn ghế ăn kiểu Ming

Kích thước: 132 x 81 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 143 x 81 x 75

Loại gỗ: Cẩm

Kích thước: D110 x H75

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1