Bàn console Ming

Các mẫu bàn console, bàn dài, bàn cao theo phong cách Ming

Kích thước: 107 x 36 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 148 x 48 x 71

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 128 x 30 x 79

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1