Ming Style

Các sản phẩm đồ gỗ phong cách đời Minh

Kích thước: 160 x 67 x 77

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 120 x 50 x 76

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 36 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 130 x 45 x 79

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 38 x 38 x 97

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 128 x 30 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 50 x 31 x 80

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1