Ming Style

Đồ gỗ mang phong cách thời Minh mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cổ điển với đường nét chạm khắc và những chi tiết khóa, bản lề ... của thời Minh.

Kích thước: 100 x 38 x 200

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 150 x 60 x 38

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 85 x 26 x 150

Loại gỗ: Óc chó

Kích thước: 55 x 47 x 96

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 86 x 38 x 130

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 89 x 40 x 147

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 118 x 52 x 81

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 198 x 91 x 42

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 53 x 21 x 69

Loại gỗ: Trắc

Kích thước: 100 x 34 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 48 x 178

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 76 x 33 x 77

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 72 x 40 x 108

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 143 x 81 x 75

Loại gỗ: Cẩm

Kích thước: D110 x H75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 114 x 38 x 76

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 85 x 46 x 182

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 80 x 42 x 175

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 43 x 119

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 123 x 50 x 65

Loại gỗ: Trinh Nam

Kích thước: 32 x 23 x 50

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 30 x 20 x 37

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 100 x 30 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 38 x 77

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 100

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 132 x 81 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 52 x 29 x 139

Loại gỗ: Mun

Kích thước: 148 x 48 x 71

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 38 x 38 x 97

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/2