Ming Style

Đồ gỗ mang phong cách thời Minh mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cổ điển với đường nét chạm khắc và những chi tiết khóa, bản lề ... của thời Minh.

Kích thước: 82 x 44 x 118

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 48 x 178

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 140 x 47 x 87

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 100 x 38 x 200

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 48 x 38 x 70

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 38 x 38 x 97

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 120 x 50 x 76

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 40 x 147

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 37 x 37 x 88

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 127 x 42 x 100

Loại gỗ: Hương

Kích thước: D110 x H75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 67 x 39 x 82

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 150 x 60 x 38

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 38 x 77

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 130 x 45 x 79

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 114 x 38 x 76

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 70 x 38 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 53 x 21 x 69

Loại gỗ: Trắc

Kích thước: 100 x 30 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 76 x 37 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 50 x 31 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 93 x 35 x 205

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 80 x 42 x 175

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 202 x 98 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 108 x 44 x 186

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 50 x 24 x 89

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 98 x 28 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 76 x 33 x 77

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 38 x 185

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 60 x 46 x 50

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/2