Banner Gỗ Nhật Long: GoNhatLong-Banner-20190615114921.jpg Banner Gỗ Nhật Long Mobile

Kích thước: 81 x 32 x 66

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 118 x 52 x 81

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 156 x 61 x 75

Loại gỗ: Óc chó

Kích thước: 143 x 81 x 75

Loại gỗ: Cẩm

Kích thước: 81 x 81 x 32

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 52 x 29 x 139

Loại gỗ: Mun

Kích thước: 68 x 38 x 65

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 17 x 17 x 11

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 107 x 48 hoặc 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 87 x 87 x 74

Loại gỗ: Hương

Kích thước: Bàn: 160 x 81 x 77. Ghế: 55 x 50 x 89

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ